885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 8:00-16:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

Wzory dokumentów

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
Wniosek o przeprowadzenie eksmisji
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie świadczenia alimentacyjnego
Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wydania nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji nieruchomości
Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji ruchomości
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego
Wniosek o zaświadczenie w sprawie alimentacyjnej
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o zmianę wysokości alimentów