885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 8:00-16:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

Systemy informatyczne

OGNIVO

„Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał się w formie papierowej. Dzięki Ognivo wymiana informacji między uczestnikami usługi jest szybka i łatwa w obsłudze.” – za stroną: https://www.kir.pl/

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na kierowanie zapytań o majątek dłużnika drogą elektroniczną znacząco skracając czas postępowania.

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze daje możliwość składania wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na sprawne uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania dłużnika.

CPD

Dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów pozwala na elektroniczne składanie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców umożliwia składanie zapytań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przyczyniając się do sprawnego pozyskiwania informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika.