885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 9:00-13:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

a

Michał Koczur

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Michał Koczur

Komornik Sądowy

Sententia ius facit inter partes

-

Wyrok tworzy prawo między stronami

Ius est ars boni et aequi

-

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

a

Licytacje

zobacz aktualne obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości

Ruchomości

Aktualne licytacje
a

Nieruchomości

Aktualne licytacje

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

-

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy

Nasza kancelaria wykonuje swoje obowiązki wykorzystując elektroniczny dostęp do szeregu systemów informatycznych.

Elektroniczny dostęp do systemów informatycznych znacząco skraca czas postępowania egzekucyjnego przyczyniając się do skutecznego wykonywania orzeczeń sądowych.